De nieuwe website van Menno van Coehoorn staat online. De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies. De informatie over deze historische verdedigingswerken wordt via hun website ontsloten en aan geïnteresseerden aangeboden.

Nieuwe website Menno van Coehoorn

De website van de stichting is onlangs vernieuwd. Een vernieuwing waarbij de herkenbaarheid en informatie van de oude website is behouden en het gebruiksgemak verbeterd. Zo is de Adlib applicatie waarin de documentatie over de verdedigingswerken wordt beheerd geüpgraded zodat deze nu ook geschikt is voor mobiel gebruik. Hetzelfde geldt voor de Verdedigingswerken module.

Daarnaast zijn de processen voor het aanmelden voor excursies en het bestellen van publicaties die via de stichting verkrijgbaar zijn gedigitaliseerd. Ook kunnen nieuwe leden en donateurs zich nu online aanmelden.

Migratie Joomla naar WordPress

De oude website van Menno van Coehoorn was in Joomla gemaakt en zat vol met waardevolle informatie. Naast diverse pagina’s en inhoudelijke artikelen was er ook een kennisbank met een begrippenlijst ontleend aan de publicatie “Terminologie verdedigingswerken inrichting, aanval en verdediging” van de stichting. En deze mochten in de overstap naar een nieuwe website natuurlijk niet verloren gaan. Om dit te voorkomen heeft er een conversie plaats gevonden waarbij de informatie uit de Joomla website is gemigreerd naar de nieuwe WordPress website.

Upgrade Adlib documentatiecentrum

Naast de migratie van Joomla naar WordPress was een belangrijk aandachtspunt de upgrade van de Adlib applicatie. Adlib is een veel gebruikte applicatie bij o.a musea en bibliotheken om de informatie van hun werken te kunnen documenteren. En vaak wordt deze informatie publiekelijk ter inzage aangeboden. Zo ook bij Menno van Coehoorn. Echter doordat de Adlib applicatie verouderd was, was deze informatie via mobiel slecht toegankelijk.

Door de upgrade van Adlib is dit probleem nu opgelost. Via de website wordt je direct doorgelinkt naar de mobielvriendelijke versie van Adlib. De upgrade uitgevoerd door leverancier Axiell in samenwerking met IT-dienstverlener en system integrator CommITment. Het ontwerp voor zowel de nieuwe website Menno van Coehoorn als voor de opmaak van de Adlib applicatie is verzorgd door Always Ahead.

Upgrade module Verdedigingswerken

Naast Adlib moest ook de module Verdedigingswerken worden geüpgraded. Deze module vertoonde al enige tijd problemen en was net als het oude Adlib niet geschikt voor mobiel gebruik. Met de nieuwe website zijn deze problemen ook opgelost.

Eindresultaat nieuwe website Menno van Coehoorn

Na een intensieve periode van prettig samenwerken met de verschillende partijen staat het alles nu online. Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk hier de nieuwe website Menno van Coehoorn.